• اُسیریس-رِکس(OSIRIS-Rex)، اولین ماموریت بازگشت نمونه سیارکی ناسا، در ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ از صخره فضایی «بنو»(Bennu) نمونه‌برداری کرد و اکنون در مسیر بازگرداندن آن نمونه به زمین هفت سال پس از پرتاب است.

    ورود نمونه‌ یک سیارک به زمین در ماه سپتامبر

    اُسیریس-رِکس(OSIRIS-Rex)، اولین ماموریت بازگشت نمونه سیارکی ناسا، در ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ از صخره فضایی «بنو»(Bennu) نمونه‌برداری کرد و اکنون در مسیر بازگرداندن آن نمونه به زمین هفت سال پس از پرتاب است.

تصاویر