• مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با تشریح عملکرد شبکه بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه ازدواج، فرزند و اشتغال گفت: بانک های خصوصی در این زمینه بالغ بر ۷۰۷.۴۷۲ میلیاردریال تسهیلات پرداخت کرده اند که حدود ۶۰ درصد عملکرد شبکه بانکی را شامل می شود.  این آمار نشان از عملکرد مناسب بانک های خصوصی و اهتمام آنها در بهره مندی بیشتر متقاضیان از تسهیلات ازدواج و فرزند است.

    بانک مرکزی اعلام کرد

    تخصیص ۶۰ درصد از تسهیلات بانکی به وام ازدواج، فرزند و اشتغال

    مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با تشریح عملکرد شبکه بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه ازدواج، فرزند و اشتغال گفت: بانک های خصوصی در این زمینه بالغ بر ۷۰۷.۴۷۲ میلیاردریال تسهیلات پرداخت کرده اند که حدود ۶۰ درصد عملکرد شبکه بانکی را شامل می شود. این آمار نشان از عملکرد مناسب بانک های خصوصی و اهتمام آنها در بهره مندی بیشتر متقاضیان از تسهیلات ازدواج و فرزند است.

تصاویر