دیاکو حسین زاده دیاکو حسین زاده خبرنگار هاناخبر تعداد خبر 671

دیاکو حسین زاده دارای بیش از 8 سال سابقه مطبوعاتی با رسانه های مختلف، هم اکنون خبرنگار هاناخبر در شهرستان مهاباد است.