ادریس ابراهیم نژاد ادریس ابراهیم نژاد خبرنگار هاناخبر تعداد خبر 74

ادریس ابراهیم نژاد؛ کارشناس علوم تربیتی دارای بیش از 15 سال سابقه خبرنگاری حرفه ای با شبکه های تلویزیونی و خبرگزاری های رسمی است. وی هم اکنون سرپرست دفتر نمایندگی هاناخبر در شهرستان پیرانشهر است.