فریده ویسی فریده ویسی خبرنگار هاناخبر تعداد خبر 670

فریده ویسی؛ کارشناسی مهندسی فنی شبکه های کامپیوتری دارای بیش از ده سال سابقه خبرنگاری حرفه ای برای شبکه های تلویزیونی است که هم اکنون سرپرست دفتر نمایندگی هاناخبر در شهرستان پاوه استان کرمانشاه است.