فریده ویسی فریده ویسی خبرنگار هاناخبر تعداد خبر 946

فریده ویسی، مهندس شبکه های کامپیوتری دارای بیش از ده سال سابقه کار به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار حرفه ای برای شبکه های تلویزیونی است. وی هم اکنون سرپرست هاناخبر در شهرستان پاوه است.