«مردی با قلبی گرم و چشمانی سرد»

شناسهٔ خبر: 45DEEF4E -
حس مرور تصاویر رئیس عدلیه استان آذربایجان غربی در پنجره رایانه باعث تهیج به نگارش جستاری کوتاه از فضل مردی با دلی گرم و نگاهی سرد شد.

به گزارش هاناخبر ، این مطلع قصیده خرد در باب فضیلت های خدمت بی منت مردی که شوری عظیم برای عرضه گوهر وجودیش در مسئولیت سخت مدیریت قضاء و احقاق حقوق عامه برای استقرار عدالت اجتماعی دارد مردی که در ساختمان عصا قورت داده عدلیه استان کرسی زعامت قضایی را فقط برای حقیقت جویی به هر شیوه بی قاعده ای در شمایل واقع بینانه یک  رزم آور نور برای آرمان های انقلابی می خواهد...
قصیده خرد و لیکن به قدر و فضل بزرگ
به لفظ موجز و معنیش باز مستوفاست
مسعود سعد سلمان-قرن 5 و6 هجری قمری
 حس مرور تصاویر رئیس عدلیه استان آذربایجان غربی در پنجره رایانه باعث  تهیج به نگارش جستاری کوتاه از فضل مردی با دلی گرم و نگاهی سرد شد
مردی که به قامت قباپوش مسئولیتی صعب در مسند قضاوت و به قول مصرع لسان الغیب حافظ در محبت رویش هزار جامه قباست
درونش دارای شکوهی بی مانند است ، از منش مجد درونی که می زید تا مکنونان ضمیر خویش را بیان نکند کسی نمی داند آفتابی درون تاب است .
این مطلع قصیده خرد در باب فضیلت های خدمت بی منت مردی که شوری عظیم برای عرضه گوهر وجودیش در مسئولیت سخت مدیریت قضاء و احقاق حقوق عامه برای استقرار عدالت اجتماعی دارد مردی که در ساختمان عصا قورت داده عدلیه استان کرسی زعامت قضایی را فقط برای حقیقت جویی به هر شیوه بی قاعده ای در شمایل واقع بینانه یک  رزم آور نور برای آرمان های انقلابی می خواهد. آنهم فقط برای انسان، فقط برای دوست داشتن انسان نه به غایت اومانیست بلکه با نبوغ خودهر آنچه دربطن تمدن غنی اسلامی به عنوان اصالت انسانی ثبت شده است و هر گردهمایی را برای تسهیل امر انسانی و برای سبک بار نمودن انسان رنج دیده در زندگی پیچیده معاصر می داند
دراین فاصله نوعی حس سرد ومنجمد کریستالی درچشمانش است و این انجماد چیزی جز استقرار مقتدرانه قانون د احقاق حقوق عامه نیست و گرنه هرکس قرابتی با حاکم شهر دارد به خوبی واقف است از میان همین دریچه های سرد که گذرگاه نگرش انسان دوستانه متعالی به مامن و ملجای می رسی که انگار آفتابی در سایه های سرد است .
در پی کنکاش روزانه در سالن های عمارت عدالتخانه استان میان افاظ گنگ حقوقی در جستجوی معنای برای حقیقت زندگی انسان است برای کم کردن بار سنگین زندگی آدم ها در پیچیدگی آسیب های زندگی اجتماعی میان شماره های بی روح دفاتر بایگانی و صفحات قطور تظلم خواهی مردمی که سالهاست از دردی رنج می برند که نتیجه ترک فعل و اهمال کاری مسئولین است از مفاسدی که جان عدالت در استان را به نزاری کشیده بود ، از رشوه و کار چاق کنی تا توهم پدرخواندگی عده ای معلوم الحال !
بدون خستگی در سنگر قضاوت مجاهدی عاشق که زمزمه امنیت در عین استقرار قانون با اقتدار می سراید.
از دیدارای مردمی و جلسات رسدیگی عمومی به دادخواهی مردمی که سالهاست در پیچ و خم های دادگاه های استان بی جواب مانده اند از صدور اجکام برای پرونده مسن تا رسیدگی به وضعیت زندانیان محکوم طویل الحبس و قصاص
ارائه ارفاقات قانونی بر اساس نص صریح قانون پیشرو مجازات اسلامی تا تاسیسات حقوقی و جایگزینهای حبس که مباد ا در اثر غفلت مقام قضایی د رمیان شلوغی روزانه های رسیدگی آبروی کسی مسخ یا عزتی خدشه دار و خانواده ای از هم بپاشد
هر هفته دیدار با 120 تا 150 نفر از افراد آسیب پذیر اجتماعی  با اکثریت از طبقات متوسط و فقیر که هزینه ای زیادی با کمترین آشنایی از اقدامات قانونی برای پرونده های قضایی صرف کرده اند و هنوز جوابی نگرفته اند و این بار مشتاقانه در سالن دادگستری با سعه صدر رئیس ، معاونین ، مستشاران و دادستان مواجه می شوند که به منزله الناس بامرائهم اشبه من آبائهم به صلابت و متانت قصد گره گشایی دارند
رفع پرونده های معارض با قدمت چندین ساله ، جدیت در اجرای رفع تصرف از حریم رودخانه ها و تفرجگاه ها ، پیگیری سرسختانه عدم اجرای تعهد ساخت فاز زیر گذر مسیر غیر همسطح آذربایجان ارومیه و رفع مشکل بزرگ ترافیکی کلانشهر ،صدور اسناد و مختومه شدن پرونده های قطور چندین ساله مرتفع شدن مشکلات تعاونی ها و حتی بزرگترین مجتمع تولید لبنیات منطقه شرکت شیرو پاستوریزه پگاه تا استیصال سالهای زیاد مسئولین بنیاد مستضعفان کشور از تلاش مغرضانه معارض کارخانه بزرگ آجر ماشینی و استقرار اصل 49 قانون اساسی  تا ایستادگی با تمام قامت قدرتمند در مقابل مفاسد اداری و رواج پدرخواندگی و ایجاد شبکه هزار فامیل تا کنترل اغتشاشات منطقه و پوزه مالی معاندین نظام در سرحدات شمالغرب کشور از ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران با دعوت از مدیران بانک ها و سازمان و ادارات کل به جلسات مکرر حمایت از تولید جهت رفع معظلات توسعه استان در بخش صنعت و معدن و توجه مسئولین امر به نکات نامریی در زیر و بم سمفونی ناهماهنگ پیشرفت استان که به حق مانند ارتش تک نفره 68 واحد تولیدی را از ورطه سقوط و رکود به چرخه تولید ثروت و رقابت در بازار و رواج اشتغال کشاند
نگارنده سطور خود بارها شاهد بوده است که هر بار به محض رفع مشکل واحد تولیدی و ارائه تسهیلات راه اندازی مجدد بارها با همان لحن گرم از متولیان امر می پرسید ا شالله چند نفر مشغول کار خواهند شد و به محض شنیدن عدد تامین معاش شهروندان بی اختیار دستی به شکرانه باز می کرد
7758 مورد بازدید از زندان ها به همراه قضات و دیدار با زندانیان در سال 1401 عددی قابل تحسین در نظارت بر امور زندانیان و بازداشتی ها بود در زمان دستگیری جوانان و نوجوانان فریب خورده جوسازی فضای مجازی از دیدارهای که با آنان داشت چه دردی را تحمل می کرد و در اولین فرصت همایش تبینی با خانواده دستگیر شدگان به همراه فرزندانشان در سالن ملاقات زندان ارومیه برگزار کرد و با دقت و حساسیت دستور بر پیگیری وضعیت و رعایت حقوق آنان را می داد
در سال گذشته رقم قابل توجهی از زندانیان و محکومین از مجازات های جایگزین حبس وتاسیسات حقوقی مفید به تعداد 7947 نفر برخوردار شدند که بی شک تاکید و اقدامات بدیع وی در حوزه شوراهای طبقه بندی زندانها بود
اخذرضایت از اولیاء دم با نظارت شخصی خود در قالب کمیته های صلح و سازش باعث رهایی 54 زندانی از اجررای حکم قصاص شد در این حال با توصیه به تقویت جایگاه های شورای حل اختلاف  2039 زندانی با مصالحه و سازش ختم به رضایت و از آمار جمعیت کیفری زندانها کاسته شد
دعوت از خیّرین و متنفذین محلی برای برگزاری جشن های گلریزان آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد باعث رشد 300 برابری مشارکت مردمی در گلریزان سال 1401 و شکوه حضور مردم خیّر در جشن 16 فروردین ماه سال 1402 با کمک بیش از یکصد میلیارد ریالی در ارومیه شد
عتباتی توصیه به روسای حوزه های قضایی نمود و رشدتعداد جشن های گلریزان آزادی از 12 به 18 و در سال جدید به 24 حتی در بخش های انزل، نازلو بخش های سمینه ، مرگنلر، نالوس در شمال و جنوب استان شد .
بی شک برگزیده شدن اداره کل زندانها در سطح ملی به عنوان مجموعه برتر بخصوص در شاخص اشتغال زندانیان بدون راهبری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی امکان پذیر نبود قریب به 2800 نفر زندانی در واحد های تولید اشتغال بکار مولد داشتند این رقم در سالهای قبل به عددی نزدیک 500 نفر داشت در حالی که فقط در سال گذشته 826 نفر در کارگاه های زندان با نظارت بنیاد تعاون زندانیان استان آذربایجان غربی با ریاست هیات اجرایی عتباتی را داشتند .
این رقم ها رو به رشد در محورهای دادرسی الکترونیک و استفاده از مراقبت های الکترونیک نیز افزایش داشت به طوری که رتبه برتر کشور را به استان اختصاص یافته بود .
همه اینها بخشی از تلاش های ارزشمند مردی با قلبی گرم و چشمانی سرد برای تثبیت قانون و مردمداری در استان آذربایجان غربی بود و نگارش یادداشت ارج گذاری همه مجاهدت های مردی است که جان شیفته ای دارد و دنیای اطراف ما با همه مشکلات بشری با این جان های شیرین که سهم خود را در حد توانایی به سرانجام مقصد انسان دوستی می رسانند همه دنائت ها را قابل تحمل می کند .
حال هر آنچه در توئیت 280 کلمه ای به شور گفته بودم در این یادداشت بی واهمه از توهین و تهمت دوست نماها به شرح عرضه کردم این احساس مدح شخصیت مرد بزرگ را در دو سال درک خدمت در کنار این مرد بزرگ دریافته ام و به قول قیده مسعود سعد که بیتی را دراول جستار آورده بودم
شگفت نیست اگر شعر من نمی دانند
که طبع آنان پست و شعر من والاست
اگرچه چشمه خورشید روشن است وبلند
چگونه بیند ان کش دو چشم نابیناست
اگرچه برسرم آتش ببارد از گردون
زحال خود نشوم ، اعتقاد دارم راست
گهر بران که در خور گهر است
ثنا مر او را گویم که او سزای ثناست
یادداشت خود را با مقطع قصیده مسعود سلمان به پایان می برم و همچنان با زبان فرم ادبیاتی قرن 5 به تحسین این جان شیفته در اطراف مان خواهم پرداخت .

 

 

 

 

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
7 + 5 =