بریدینگ انسانی/ لقمان توتونچی

شناسهٔ خبر: 565B6C51 -
محدودگشتن قدرت درسیطری افرادی انگشت شمار بهمراه ثروت اجتماعی خواهد بود که قابلیت هرگونه تغییر وتحول سازنده برای رسیدن به توسعه پایدار را ریشه به تیشه آن خواهدزد.

 هاناخبر -لقمان توتونچی؛

تربیت نیروی انسانی:
مشاهدات میدانی شهروندان را به یک نتیجه کلی در امورات زندگی اجتماعی، اقتصادی بهتر از هر مستندات علمی رهنمون میگرداند که درچه زمینه های آدمی بیشترین کسب موفقیت ها را داشته است که دراین خصوص تربیت نیروری انسانی درقالب اندیشه ای نو برای پیشرفت وتوسعه همه جانبه یاتوسعه پایدار را میتوان سرلوحه هربرنامه ای برشمرد.
تربیت نیروی انسانی متخصص-متبحر در سرلوحه برنامه های کاری- خانوادگی علی الخصوص درسطوح کلان مملکتی یکی از کارآمدترین مِتُد وروش برای سعادتی ماندگار ورهائی از مشکلات اجتماعی در تمام جوامع توسعه نیافته می باشد که با تحقیقات میدانی در کشورهای توسعه یافته میتوان این مهم را به واقع لمس ودرک نمود.
بریدینگ:
تربیت،نوشدن یا تولیدمثل...
برندینگ:
برندسازی،مارک سازی..
برندینگ سیاسی:
برندینگ سیاسی تکنیک احزاب یانمایندگان جریان های سیاسی به منظور دست یابی به اهداف با آرمان های تعریف شده درقالب حزب مورد نظر باحامیان آنان است...
که بازتعریف این سیاست تک بعدی را میتوان دریک نگاه اجمالی به منظور رسیدن به توسعه پایدار درقالب بریدینگ تربیت انسان متخصص-متبحر برای رسیدن به توسعه پایدار بکاربست وازشعار تا به عمل رسیدن این منظور خاصه در جوامع امروزی کشورهای درحال توسعه  بکاروبه آرزو رساند.
پرهیزازانسدادقدرت:
محدودگشتن قدرت درسیطری افرادی انگشت شمار بهمراه ثروت اجتماعی خواهدبود که قابلیت هرگونه تغییر وتحول سازنده برای رسیدن به توسعه پایدار را ریشه به تیشه آن خواهدزد.
برای رسیدن به ذهنیتی پویا باید پرهیزازانسداد قدرت وثروت در تربیت غیر اصولی-غیراستاندار رادرجوامع توسعه نیافته جستجونمود تا که ریشه های این معضل انسانی خُشک نگردد مقابله ازداخل یاخارج ازمرزهای سیاسی با معضلات ریزودرشت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی  مرتبط بهم...
 آب درهاون کوبیدن است‌.
اقتصادمُدرن:
درمبانی علوم اقتصادی کلمات کلیشه ای بسیاری میتوان جستجونمود که کلیت آن به ارزش افزدوه تولید،درسطوح ملی- جهانی با مقیاس کردن آنان درادوار مختلف تاریخی در جهان بهمراه آمار وارقام همراه میگردد، که کلیتی گاها غیر شفاف ومحدود به آماروارقام متعدد محدود میگردد.
اقتصاد بی وزن:
تحقیقات میدانی-تجربی برهمگان شفاف،واضح و مُبرهن است که دراقتصادبی وزن تکیه گاه برساختارهای فیزیکی،منابع زیر- روزمینی باکارهای یدی در ارزش افزدوه یا همان تولید ملی خلاصه نگشته و نخواهدگنجید.
تاریخ پُر فراز ونشیب ملل علی الخصوص کشورهای توسعه یافته را میتوان بامروری سریع درکوتاهترین زمان ممکن بخاطر آوردکه اقتصادبی وزنی دراین گونه کشورها درقالب تربیت نیروی انسانی متخصص-متبحر وکارآزموده است که توانسته شرکت های جهانی متعددی در زمینه های الکترونیکی، اطلاع رسانی، مخابراتی درجهان به تولید انبوه رسانده تا استیلای فرهنگی، تجاری وسیاسی اینگونه مراکز قدرت وثروت به ثبوت جهانیان رسانند.
درپایان:
ساختارهای فیزیکی با ارزشهای افزوده در تولید ملی درقالب تولید و تربیت نیروی انسانی متخصص- متبحر با میهن پرستی در یک تحقیق میدانی را میتوان به عینه وبه تجربه که برهمگان قابل شهودوثبوت است مشاهد نمود...
 که بزرگترین ارزش افزوده درتولید ملی هرکشوری منحصر میگردد به تربیت نسل آتیه آن اجتماع که برندینگ سیاسی احزاب با تشکلهای لشکری وکشوری را باید رهنمون وهدایت نمود به مقصد تربیت نیروی والای انسانی در قالب بریدینگ انسانی برای دست یابی به توسعه ای پایدارآنهم باکمترین هزینه های جاری- ساری تا به سرانجام رسد کمالات انسانی به منظور دست یابی به اهداف وامیال سربلندبشری باجاودانگی مردمان ایران زمین را که این مهم را مسئولان ودلسوزان کشوری باید با نو اندیشی تجلی و تجدیدنظر نمایند تا رسیدن به مرزهای دانش، آرمانهای توسعه پایدار- ملی با پرهیز نمودن از هرگونه اتلاف وقت- انرژی صرفه جویی در هزینه های هنگفت جاری- ساری خاص در شرایط کنونی جهانی که درثانیه فاصله های چندصد کیلومتری مرزهای پیشرفت علم ودانش را درمی نوردد، دراین راستا اجتماع امروزی ایران زمین را باید تماماً   تهدیدات ملی تاریخی وکنونی را به فرصت به دور از هرگونه وابستگی فکری وجناحی داخلی و خارجی آنهم در تمامی سطوح به منظور منفعت طلبی ملی که تنها درگِرو بکاربستن،برندینگ وتک بعدی نگری درتربیت فرزندان ایران زمین است تبدیل نمود...
  باید اذعان نمود دست یابی به توسعه ای پایدار و به صرفه دروقت-انررژی با پرهیز نمودن در هزینه های هنگفت درساختار فیزیکی به منظور دست یابی به ارزش افزوده بادرآمدسرانه ممتاز- مستمر- پایدارملی در جهت منفعت ملی ایرانیان ممکن ومستدل‌خواهدبود با بریدینگ انسانی امروزه برای رهائی از مشکلات امروز وفردای ما را.
                                                                              دست دردست هم دهیم به مهر
                                                                                  میهن خویش کنیم آباد!
                                                                        مرداد نودوهشت شمسی- توتونچی- سقز

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
4 + 2 =